مداحان: کربلایی روح الله شاه محمدی - کربلایی علی ردا

تاریخ مراسم: یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 20:30

مکان: شهر امام ، منزل کربلایی پاپی شاه محمدی

1
کربلایی روح الله شاه محمدی - روضه
2
کربلایی روح الله شاه محمدی - توی این دنیا بهشت - زمینه
3
کربلایی روح الله شاه محمدی - بعضی وقتا که میشه - شور
4
کربلایی روح الله شاه محمدی - وعده ای داده ای و راهی دریا شده ای - سنگین
5
کربلایی روح الله شاه محمدی - از زمان کودکی - شعرخوانی
6
کربلایی علی ردا - می نویسم واسه تو با دل خون - شور
7
کربلایی روح الله شاه محمدی - خدا چه توفیقی داده - شور